Les reglement

Lesreglement Padel Compleet

De padel lessen worden aangeboden in perioden van 8 lesweken in het winterseizoen of 10 lesweken in het zomerseizoen. Na iedere periode moet er opnieuw ingeschreven worden.

Een lesuur bestaat uit 60 minuten, tenzij anders afgesproken met de vereniging. De groepsgrootte is 4.

De lessen zijn overdraagbaar, mits dit gebeurt in overleg met de leraar.

De leerling dient lid te zijn van de sportvereniging waar de lessen gegeven worden.

Lessen die bij onbespeelbare banen vervallen worden ingehaald. Dit kan op een ander moment zijn dan de reguliere lesdag en tijd. 

Padel Compleet is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen en streeft ernaar iedereen te plaatsen conform opgave en wensen. Wanneer dit niet lukt heeft Padel Compleet Noord het recht de groepsgrootte als volgt aan te passen.

  • Bij een aantal van 1 of 2 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 4 personen wordt er allereerst privé les of duo les aangeboden voor het dan geldende lestarief van respectievelijk privé les of duo les. Wanneer de lesser alleen in een groep wil lessen, dan wordt er gewacht met de start van de lessen tot er minimaal een 3e persoon is aangesloten bij de groep.
  • Bij een aantal van 3 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 4 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld en wordt er gestart met lessen. Zodra een 4e persoon zich aan dient zal deze instromen in de lessenreeks.
  • Bij een aantal van 5 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 4 personen vindt er aanpassing plaats van het lesgeld. De totale kosten worden evenredig verdeeld over de 5 lessers.

Het lesgeld kan alleen worden voldaan via automatische incasso. Incasseren kan eenmalig of per maand. Het noteren van de bankgegevens bij inschrijving betekent akkoord met de incasso van het lesgeld. Betaling per factuur kan per uitzondering kenbaar gemaakt worden bij inschrijving, de extra kosten voor betaling via factuur bedragen 7,50 euro.

Wanneer er na inschrijving geen geschikte lesmogelijkheid is worden er geen kosten gerekend. Na inschrijving en plaatsing dient te allen tijde het lesgeld voldaan te worden van het gekozen lespakket. Bij herhaaldelijk uitblijven van betaling kunnen we de vordering hiervan uitbesteden aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de lesnemer.

Er wordt geen les gegeven tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen. Incidenteel kunnen er door grote evenementen van de vereniging geen banen vrij zijn voor les en wordt de les verplaatst.

Indien verenigingen ons er om vragen geven we de NAW-gegevens van onze lessers aan de desbetreffende ledenadministraties in verband met controle op lidmaatschap. Daarbuiten gaan wij vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en geven wij gegevens niet door aan derden. Onze uitgebreide privacy policy is te vinden op onze website.

In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Padel Compleet, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.